top of page
  • Jenni Vaskelainen

Nikotiinit suussa


Nikotiinituotteista etenkin nuuskaaminen näkyy suussa, joten hammashoitoloissa ollaan näköalapaikalla tämän suhteen. Ja paljon siellä nähdäänkin! Joulukuussa 2018 valmistuneessa opinnäytetyössämme tarjosimme ammattilaisille koulutusta ja sen myötä rohkaisua ottaa asia myös puheeksi hammashoidossa käyvien nuorten kanssa.

Tupakointi vähenee nuorten keskuudessa samoin kuin alkoholin käyttö, mutta silti nuoret ovat päihtyneitä nikotiinista enemmän kuin koskaan ennen. Nuuskankäyttö on nousemassa nuorten suosioon ja on jostain syystä "coolia". Varsinkin ammattikoulussa ja yläasteella nuuskan käyttö on lisääntynyt, erityistä huolta aiheuttaa tyttöjen ja urheilevien nuorten lisääntynyt nuuskan käyttö.

Nikotiinituotteet vaikuttavat suussa monin tavoin esteettisistä haitoista ihan kuolemaan johtaviin sairauksiin asti. Nuuska saa suun haisemaan tunkkaiselle ja muuttaa suun limakalvoa sekä aiheuttaa muun muassa ienvetäytymiä, reikiintymistä ja nuuskaleesioita eli tyypillisiä limakalvomuutoksia. Ienvetäytymä heikentää hampaan kiinnittymistä leukaluuhun, ja pidemmän käytön jälkeen hampaat saattavat jopa irrota.

Mitä aikaisemmassa vaiheessa nuorten kanssa pääsee keskustelemaan nikotiinin - erityisesti nuuskan - aiheuttamista suun limakalvomuutoksista, sitä parempi vaste keskustelulla on. Nikotiinituotteiden käytön lopettamisella on huomattavia terveydellisiä etuja: puolet ihmisten merkittävimmistä syövistä liittyy tupakointiin. Syöpävaarallisuus syntyy lähinnä savun kautta, ja nuuskassa sen ainesosat saattavat aiheuttaa ainakin suussa sekä nielussa ja ruuansulatuskanavassa esiintyviä syöpiä, myös haimasyöpää. Nikotiini on piristävä ja stimuloiva päihde, johon kehittyy melko nopeasti voimakas riippuvuus. Nikotiini aiheuttaa euforisoivia ja mielihyvän tunnetta.

Nykyään puhutaan jo paljon savuttomista alueista ja työpaikoista, mutta milloin uskalletaan puhua päihteettömistä / nikotiinittomista alueista?

Opinnäytetyömme kehittämistehtävässä järjestimme suun terveydenhuollon ammattilaisille koulutusiltapäivän aiheesta nuori, nikotiini ja suunterveys. Koulutukseen osallistui suun terveydenhuollon hoitohenkilökunta, sekä hoitotyön ammattilaiset että lääkärit. Koulutuksessa pohdittiin erilaisia tapoja kohdata nuori ja ottaa nikotiinituotteiden käyttö puheeksi sekä esiteltiin tutkittua tietoa aiheeseen liittyen. Tavoitteena oli lisätä henkilökunnan tietoutta nikotiinituotteista, erityisesti nuuskasta.

Meillä oli myös mahdollisuus pystyttää NIKOn nuuskanäyttely, ja se herättikin osallistujissa runsaasti kiinnostusta. Koulutuksen jälkeen olemme kuulleet, että monen nuoren suussa on havaittu limakalvomuutoksia ja nuuskaleesioita. Tällä luodulla koulutussabluunalla voidaan ammattilaisten tiedonsaantia lisätä ja puheeksioton kynnystä madaltaa hammashoitoloissa valtakunnallisesti!

Hymyä huuleen

Mervi ja Maarit

Kirjoittajat ovat Turun ammattikorkeakoulun tutkintoaan päivittäviä opiskelijoita, jotka tekivät opinnäytetyönsä NIKO-projektiin. Opinnäytetyö valmistui jouluna 2018.

#nikotiinituotteet #suunterveys #nuuska #terveydenedistäminen

Recent Posts

See All
bottom of page