top of page
  • Jenni Vaskelainen

VIISI HARHALUULOA NUUSKASTA

Vaikka tupakointi vähenee vuosi vuodelta, nuuska pitää suomalaisnuorten keskuudessa yhä pintansa. Erityisesti nuorten miesten keskuudessa nuuskaaminen on yleistynyt. Vuoden 2019 Kouluterveyskyselyn mukaan myös ammattikoulua käyvien tyttöjen nuuskaaminen on kahden viimeisen vuoden aikana lisääntynyt selkeästi. Miksi nuuska houkuttelee, mikä tekee siitä suositun ja millaisia asenteita nuorilla on nuuskan käyttöön liittyen?Tärkeimpinä käytön syinä ovat tutkitusti vertais- eli kaveripaine, uteliaisuus ja nopeasti kehittyvä riippuvuus. Yksi syy nuuskaamiseen ja myönteisiin ajatuksiin nuuskasta on myös väärä tieto: nuoret ajattelevat nuuskan olevan vaaraton, jopa terveyttä edistävä, tuote. Ohessa on esitetty viisi täysin virheellistä ajatusta ja uskomusta nuuskasta – nappaa talteen ja vie oikeaa tietoa eteenpäin!


1. Nuuska on terveellisempää kuin tupakka.


Nuuskan käyttäjät ovat yllättävän hyvin perillä tupakoinnin terveyshaitoista, mutta uskovat nuuskan olevan vaaratonta. Nuuska mielletään tupakkaa terveellisemmäksi tuotteeksi. Totuus on, että nuuskaajan riski sairastua muun muassa suusairauksiin on huomattava. Ja koska nuuska sisältää useita syöpävaarallisia aineita, riski saada suusyöpä kasvaa ajan kuluessa.


Muita nuuskan terveyshaittoja ovat kohonnut verenpaine ja pulssi, maha-suolikanavan oireet ja sairaudet, erektio-ongelmat, muistin, keskittymisen ja oppimisen vaikeudet, voimakas nikotiiniriippuvuus. Nuuska ei siis ole terveellisempää kuin tupakka: nuuskasta on löydetty liki 30 syöpähaitallista ja 2500 terveydelle vaarallista ainesosaa, esimerkiksi raskasmetalleja. Lisäksi nuuskassa on jopa 20 kertaa enemmän nikotiinia kuin tupakassa.


2. Nuuska on hyvä tuote urheilijalle.


Monet urheilijat, erityisesti jääkiekkoilijat ja muut joukkueurheilun harrastajat, näyttävät uskovan, että nuuskaaminen auttaa sekä liikuntasuorituksessa että keskittymisessä. Itse asiassa totuus on toisenlainen. Nuuskan nikotiini supistaa verisuonia, jolloin hapensaanti vaikeutuu ja hidastuu. Se aiheuttaa myös käyttäjälle kömpelyyttä ja esimerkiksi loukkaantumisten riski kasvaa. Nuuskan käyttö lisää tutkitusti selkäkivun, polvien rasitusvammojen, jännetupen tulehduksen ja nivelsiteiden rasituksen riskiä.


3. Nuuskaan ei jää koukkuun.


Nikotiini johtaa riippuvuuteen jopa muutamien käyttökertojen jälkeen. Monet aktiivisesti nuuskaa käyttävät pitävät nuuskatyynyä huulessa jopa vuorokauden ympäri. Tällöin veren nikotiinipitoisuus pysyy jatkuvasti korkeana ja riippuvuudesta tulee erityisen vaikea. Tutkimusten mukaan nuuskasta on paljon vaikeampi päästä irti kuin tupakasta – nikotiinipurukumit tai muut vastaavat valmisteet eivät välttämättä suoraan sovi nuuskan korvikkeeksi, sillä niiden sisältämä nikotiinimäärä on nuuskaan verrattuna alhainen.


4. Nuuskan aiheuttamat haitat ilmaantuvat vasta vuosien käytön jälkeen.


Nuoret ajattelevat (kaikkivoipaisesti), että nuuskan haitat ”eivät koske minua”. Toinen virheellinen ajatus on, että haitat ilmenisivät vasta kymmenien vuosien kuluttua, mikäli nuuskan käyttö on jatkuvaa. Totuus on tässäkin toisenlainen, sillä nuuska aiheuttaa aivotoiminnan muutoksia aivojen etulohkoon jo kertoluonteisessa käytössä. Oppiminen, muistaminen ja keskittyminen häiriintyvät. Lisäksi esimerkiksi suun vauriot saattavat syntyä nopeasti lyhyen ja epäsäännöllisen käytön jälkeen. Päänsärky, vatsaoireet ja riippuvuus ilmenevät nekin jopa kertaluontoisen käytön jälkeen.

5. Nuuska parantaa keskittymistä ja helpottaa levotonta oloa.


Nuuskan käyttäjä saattaa kokea, että nuuskan käyttö auttaa keskittymään. Tosiasiassa tässä on kyse vieroitusoireiden helpottaminen. Mikäli kokee nuuskan rauhoittavan ja helpottavan esimerkiksi keskittymistä ja oppimista, on voimakkaassa nikotiinikoukussa. Kun nikotiinipitoisuus laskee, ilmaantuvat vieroitusoireet, kuten päänsärky, hermostuneisuus, levottomuus ja ärtyneisyys. Seuraava annos helpottaa oireita, jolloin käyttäjä ajattelee virheellisesti nuuskan olevan rauhoittava tuote.


Mitä voimme tehdä, kun nykymuotoiset nuuskat ja nuuskakiekot on suunniteltu houkuttelemaan nuoria ja nuuskabisnes pyörii kaduilla, kouluissa ja somessa villimpänä kuin koskaan? Nuuska (erityisesti nuuskakiekko) koetaan ”siistinä” ja se linkittää nuoren helposti porukkaan. Lisäksi huolestuttavaa on, että nuorten mukaan aikuiset pitävät nuuskan käyttöä sallitumpana kuin tupakan polttoa. Ota ensimmäinen askel äläkä salli nuoren nuuskan käyttöä – nuuska on alle 18-vuotiaalla aina laittomasti!


Nuuskaamisen lopettamiseen ja nuuskan käytön puuttumiseen voit hakea apua esimerkiksi kouluterveydenhoitajalta, hammashuollosta tai terveyskeskuksesta. Myös NIKO on mieluusti mukana terveydenedistämisen työssä kouluissa ja muissa nuorten yhteisöissä. Tulemme myös vanhempainiltoihin sekä yleisötilaisuuksiin maksutta.Hymyä huuleen!

Minnabottom of page