top of page
  • Jenni Vaskelainen

Mikä siinä nuuskassa oikein houkuttaa?Pussinuuska on yleistynyt viime vuosina valtavasti. Tämä näkyy esimerkiksi koulujen kyselyissä sekä jokapäiväisessä elämässä. Tyhjiä nuuska kiekkoja sekä käytettyjä nuuska säkkejä näkee kadulla kävellessä koko ajan.Kuinka paljon nuuskaaminen on siis yleistynyt?


Vuonna 2017 noin 10% ammattiin opiskelevista nuorista käytti nuuskaa. Vuonna 2019 luku oli jo noin 15%. Nuuskaaminen ei myöskään ole enää tietyn ryhmän, kuten jääkiekkoilijoiden juttu. Nuuskaa käytetään harrastuksista, iästä sekä sukupuolesta riippumatta. Nuuskaaminen on ollut perinteisesti vain miesten harrastus, mutta vuonna 2019 ammattiin opiskelevista naisista noin 6,5% käyttivät nuuskaa, kun taas vastaavasti vuonna 2017 luku oli 2,3%.Mutta miksi nuuskaaminen yleistyy?


Syitä nuuskaamisen lisääntymiselle on monia. Virheellinen tieto, jota nuuskasta leviää, yhteen kuuluvuus ja käytön helppous ovat varmaankin suurimpia syitä. Nuorilla on yleisesti ottaen positiivisempi suhtautuminen nuuskaan kuin tupakkaan. Nuuska ei aiheuta terveydellistä haittaa kuin vain itselleen, toisin kuin tupakka. Nuuskaaminen ei myöskään vaikuta suoraan keuhkoihin, joten urheilijat suosivat nuuskaa mieluummin kuin tupakkaa. Nuuskan pitkäaikaishaittoja ei myöskään tunneta niin tarkkaan, jolloin käytölle ei ole niin suuria esteitä. Nuuskan käytön helppous on myös yksi syy yleistymiselle. Nuuskaa ei haista samalla tavalla kuin tupakkaa eikä nuuskaamista aina näe, toisin kuin tupakoinnin. Nuorella voi siis olla esimerkiksi nuuska huulessa koulussa, varsinkin maskin alla.Entä nuuska ja urheilu?


Nuuskan suosio nousee myös urheilijoiden seurassa, mutta miksi ihmeessä? Urheilevan ihmisen ei missään nimessä kannattaisi käyttää nuuskaa. Nuuska heikentää suorituskykyä, hidastaa palautumisaikaa sekä pitkittää urheiluvammojen paranemisaikaa. Jotkut urheilijat myös kuvittelevat nuuskan parantavan urheilusuorituksia, vaikka tilanne on päinvastainen. Nuuska nostaa verenpainetta ja supistaa verisuonia. Tämä johtaa siihen, että keho joutuu rasitustilaan jo ennen urheilusuoritusta, jonka johdosta urheilusuoritus kärsii, sillä urheilija ei kykene käyttämään kaikkia mahdollisia voimiaan. Nuuskan käyttö on valitettavasti todella suosittua urheilijoiden seurassa. Etenkin joukkuelajeissa nuuskaa käytetään nykyään yllättävän paljon.Miten nuuska sitten oikeasti vaikuttaa?


Nuuskasta on liikkeellä virheellistä tietoa. Nuuskan uskotaan esimerkiksi rentouttavan kehoa ja virkistävän mieltä. Tällaiset vaikutukset eivät ole totta, vaan päinvastaisia. Nuuskan sisältämät aineet ja niiden määrä kuitenkin antaa pienen “potkun”, josta nämä väitteet mielen heräämisestä ovat peräisin. Tämän tapaiset vaikutukset myös johtuvat nikotiini vajeeseen saadusta helpotuksesta. Nuuska sisältää valtavia määriä nikotiinia, joka on erittäin koukuttavat aine. Kun aivot ovat addiktoituneet nikotiiniin, niin on aivojen sitä saatava. Tämä aiheuttaa nikotiini vajeen, josta voi syntyä vieroitusoireita. Tämän takia nuuskalla voi olla rentouttavia vaikutuksia, sillä aivot saavat nikotiinia, jolloin nikotiini vaje helpottaa.Mitä nuuskankäytön lisääntymiselle voi tehdä?


Paras tapa vähentää käyttöä on ennaltaehkäisy. Yleisimmin nuorten päihdekokeilut sijoittuvat yläasteikään. Nuorten on siis tiedettävä tärkeimmät tosiasiat nuuskasta ja muista päihteistä jo ennen ensimmäisiä mahdollisuuksia kokeilla päihteitä. Kun nuorilla on jo valmiiksi tarvittavat tiedot, on mahdollisuus päihdekokeiluihin pienempi. Koulu, vanhemmat sekä ystävät ovat suurimmat tekijät nuorten päihdekokeilujen ehkäisyssä. Koulusta ja vanhemmilta saatu tieto ja tuki ovat kallisarvoisia asioita, jotka muovaavat nuoren ajatusmaailmaa. Ystävien arvot sekä moraalit ovat myös todella suuri asia, sillä se muovaa myös nuoren itsensä arvoja ja moraaleja. Nuoren päihdekokeilujen riskiä lisää lähipiirin päihteiden käyttö. Jos oma vanhempi tai hyvä ystävä käyttää päihteitä, on riski nuoren päihdekokeilulle korkeampi kuin nuoren, jolla ei ole yhteyksiä päihteiden käyttäjiin. Jos kokeilu on tapahtunut, on syytä keskustella nuoren kanssa. Keskustelu on syytä hoitaa ymmärtäväisesti ja opettavaisesti, eikä syyttäen ja huutaen. Nuoren on hyvä tietää, että vaikka vanhemmat eivät hyväksy nuoren nikotiinin käyttöä, he hyväksyvät nuoren ja välittävät hänestä. Keskustelua auttaa myös, jos vanhempi on tietoinen nykyajan nikotiinituotteista ja niihin liittyvistä asioista, kuten mistä niitä hankitaan, mitä ne maksavat ja millaisia vaikutuksia niillä on nuoreen.Miten NIKo-projekti tähän liittyy?


NIKO-projektin päätarkoituksena on kehittää terveyden edistämisen malleja ja nuorten ympäristöihin jalkautuvaa toimintaa nikotiinituotteiden käytön vähentämiseksi, lopettamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Eli kaikessa yksinkertaisuudessaan NIKO-projekti edistää nuorten terveyttä ja tukee nuoria päihteettömyyteen. NIKO-projekti keskittyy nikotiinituotteiden käytön, ja erityisesti nuuskan käytön, ennaltaehkäisyyn, vähentämiseen ja lopettamiseen, sillä nuuskaaminen on yleistä.


Säkitön syyskuu- kampanja on NIKO-projektin vuosittain järjestämä nuuskan vastainen kampanja. Säkitön syyskuu- kampanja kestää koko syyskuun. Aloitustapahtuma on 1.9.2021 klo 9.00 Microsoft Teamsin kautta. Paikalla ovat myös HC TPS:n Eetu Liukas ja Aarne Intonen, jotka kertovat omia ajatuksiaan terveydestä sekä vastailevat kysymyksiin. Heille voi lähettää kysymyksiä osoitteeseen sakitonsyyskuu@gmail.com 5.8.2021 mennessä.


Artturi - NIKO-projektin kesätyöntekijä

Comments


bottom of page