top of page
  • Jenni Vaskelainen

Nuorille kaverimalli on kaikki kaikessa


"Joukossa tyhmyys tiivistyy" käy toteen usein, kun nuoret toimivat vertaispaineen vallassa. Vertais- eli ryhmäpaine vaikuttaa nuoren toimintaan tai toimimattomuuteen. Tätä mukautumista enemmistön mielipiteeseen, arvoihin tai käyttäytymiseen kutsutaan konformistisuudeksi.

Teinien aivot ovat herkistyneet sosiaaliselle informaatiolle. Ikätoverien mielipide painaa enemmän tämän ikäkauden aikana kuin lapsuudessa tai aikuisena. Muiden hyväksynnän havitteluun liittyy pelko sosiaalisesta syrjinnästä. Tämän todistaa esimerkiksi yhdysvaltalaisen psykologian ja neurotaloustieteen professorin Greg Bernsin tutkimus, jossa testattiin ikätoverien mielipiteen vaikutusta 10–17-vuotiaisiin. Nuoret saivat kuultavakseen musiikkia, ja heiltä kysyttiin, pitivätkö he siitä. Sitten heille soitettiin sama kappale uudelleen. Nuorten piti kuunnella ja arvostella kyseinen kappale. Ennen tätä toistoa osalle kerrottiin, kuinka suosittu soitettu kappale oikeasti oli, toisille taas ei sanottu mitään.

Tutkimuksessa todistettiin, että jos lisäinfoa kappaleesta ei annettu, vain joka kymmenes nuori muutti alkuperäistä mielipidettään. Jos taas musiikin todellinen menestys tiedettiin, arviotaan muutti joka viides nuori. Heistä liki kaikki muutti sitä yleisen mielipiteen suuntaan. Tutkimukseen liitetty aivokuvaus paljasti, että nuorten aivoissa heräsivät ahdistukseen ja kipuun kietoutuvat alueet, jos heidän alkuperäinen mielipiteensä poikkesi yleisestä. Voimakkaimmin näin kävi nuorille, joille psykologisten testien mukaan ikätoverien suosio oli tärkeintä.

Lähimpien kavereiden mielipiteet ja tekemiset vaikuttavat voimakkaasti siihen, miten teini toimii ja millaisia riskejä hän ottaa. Myös kaveripiirissä vallalla olevat tieto, asenteet ja toimintatavat hallitsevat nuoren omaa toimintaa. Esimerkiksi kavereiden päihteiden käyttö onkin yksi suurimmista – ellei suurin – yksittäinen tekijä, joka ennustaa nuoren omaa päihteiden käyttöä.

Näin on myös muiden elintapojen ja -tottumusten suhteen: nuoret harrastavat todennäköisemmin seksiä, jos heidän ystävänsäkin ovat seksuaalisesti aktiivisia. Tai jo se, että he uskovat näin olevan, riittää oman toiminnan ”tehostumiseen”. Näyttää siltä, että kaveripiirin asenne ja tavat vaikuttavat myös muun muassa ehkäisyvälineiden käyttöön, terveellisiin ruokailutottumuksiin ja unen määrään.

Kaverit ovat nuorelle kuitenkin myös elintärkeä turvaverkko, joihin voi nojata, kun tunteet vellovat. Vanhempien tai muiden lähiaikuisten tuki on ensisijaisen tärkeää, mutta sen hyväksikäyttö teinivuosina on nuorelle hankalaa, jopa mahdotonta. Kaverit puskuroivat lisäksi merkittävällä tavalla mielen kuormittumista. Kaverimalli ja -paine voivat auttaa nuorta noudattamaan terveellisiä elämäntapoja ja päihteiden käytön lopettamisessa. On siis mahdollista luoda myös positiivista vertaispainetta! Positiivinen ryhmäpaine ilmenee toisten kannustamisena ja rohkaisuna. Ryhmän tuki ja kannustus auttavat nuorta luottamaan itseensä ja omiin kykyihinsä.

Hymyä huuleen

Minna

Recent Posts

See All
bottom of page