top of page
  • Jenni Vaskelainen

Toisinaan on hyvä rikkoa kaava


Kirjoittajalle kirjoittaminen on lopulta vaikeampaa kuin muille. Näin on todennut maailmankuulu kirjailija Thomas Mann. Tekstintuottaja pohtii, miten saattaa viestinsä perille mahdollisimman tehokkaasti, mitä haluaa saada aikaan, onko painokkain asia tuotu esiin oikeassa kohdassa. Mitä retorisia keinoja on käytetty, mistä teksti viestii ja miksi. Monta asiaa yhtä aikaa.

Näin on myös arkipäivän kohtaamisissa. Niin nuorten kesken kuin moninaisissa muissa tilanteissa ja erilaisin osallistujaroolein. Miten olen juuri tässä hetkessä? Mitä minulta odotetaan? Voisinko rikkoa kaavan? Jos, niin mistä se silloin kertoisi? Liian varuillaankaan ei pidä olla.

Reilu kolmekymppisenä on jo hetken nähnyt elämää. Tuntuu siltä, että nykynuoret ovat yhä tietoisempia itsestään, innostuneita ympäristöstään, kaikki aistit auki. Se, jos mikä, kantaa yhä avoimempiin ja vuorovaikutteisimpiin keskusteluihin. Sanoman suunnitteleminen erityisesti vastaanottajan näkökulmasta on viestinnän onnistumisen tärkein lähtökohta.

Monenlaista dataa suoltavat sovellukset häiritsevät helposti keskittymistä ja olennaisen hahmottamista. Tietotulvan suodattamista kaivataan. Kun sosiaalisen median monitulkintaisuus on riisuttu pois, on tilaa läsnäololle. Mitä juuri sinulle kuuluu? Mitä on mielesi päällä tällä hetkellä? Miten voit? Kasvokkain kohtaaminen kertoo usein eniten.

Oletko joskus pohtinut, miksi tietty sana tai ilme sai kaverisi kimpaantumaan? Mitä teit väärin? Sanattomat eleet paljastavat monesti todelliset tarkoitusperät. Toivoisi, että ihminen olisi ihminen ihmiselle ja antaisi tilaa mitä moninaisimmille puheenvuoroille. Ole läsnä ja aito, juuri sellainen kuin olet, muuta ei voi vaatia.

Jokainen viestintätilanne on erilainen ja mahdollisuus uudelleentulkintaan. Supliikeinkaan puhuja ei tunne kaikkia nyansseja – eikä tarvitsekaan. Kuka lopulta sanelee, mikä on oikea kaava kommunikaatiolle?

Aleksi

Aleksi Rajamäki on kieliasiantuntija (FM) ja toimii viestintä- ja markkinointipäällikkönä Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksessä. Hän kirjoittaa työkseen ja tekee mahdollisimman ihmisläheistä viestintää.

#kohtaamisia #nuoret #viestintä #arki

Recent Posts

See All
bottom of page