#SUNVALINTA

#SUNVALINTA-kampanja kannustaa nuoria pohtimaan nikotiinituotteiden käyttöä

Nuuskan ja tupakan käyttöön liittyy lukuisia terveydellisiä ja taloudellisia haittoja. NIKO-projekti käynnisti 26.11.2018 #sunvalinta-kampanjan, jonka päätarkoituksena on kannustaa nuoria pohtimaan nikotiinituotteiden käyttöä terveydellisten ja taloudellisten vaikutusten kautta. Kampanja toteutuu some-kanavissa, ja projektissa jalkaudutaan konkreettisesti nuorten pariin. Toiminnan tavoitteena on saada nuoret oivaltamaan mahdollisuutensa tehdä hyviä  ja "oikeita" valintoja.

Nuorten tiedontaso nikotiinituotteiden, erityisesti nuuskan, haittavaikutuksista on heikko. Mielikuvat nuuskasta liittyvät urheilun, erityisesti jääkiekon, maailmaan, ja nuuska mielletäänkin haitattomaksi terveyden ja suorituskyvyn kannalta. Useiden tutkimusten mukaan erityisesti nuorten kehitysvaiheessa olevat aivot ovat herkät kaikille nikotiinin vaikutuksille. Nikotiinituotteiden käyttö nuorena vaarantaa aivojen kehityksen ja voi aiheuttaa pysyviä muutoksia erityisesti frontaalilohkon alueella.

Nikotiiniriippuvuus ja sen aiheuttamat vieroitusoireet vaikuttavat myös nuorten mielialaan, lisäävät mielialojen vaihtelua sekä aiheuttavat ärtymystä ja keskittymisvaikeutta, mikä taas osaltaan heikentää kognitiivista suorituskykyä.

NIKO-projektissa teetetyn tutkimuksen (n=1186) asennekartoituksen mukaan nuorilla on puutteellinen ja vääristynyt kuva nikotiinituotteista. Nuuskan käyttö liitetään voimakkaasti harrastamiseen, ja lähiympäristön  tuotteiden helppo käyttää, ja saatavuus sekä vertaispaine vaikuttavat nuorten nikotiinituotteiden käyttöön. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että vanhemmat ovat kiinnostuneita siitä, ovatko nuoret tekemisissä nikotiinituotteiden kanssa.

 

Nuorilla on vahva usko siihen, että nikotiinituotteiden lopettaminen on helppoa ja se on vain tahdonvoimasta kiinni. Oma asenne ratkaisee! #sunvalinta