NIKO-PROJEKTI

NIKO-projektin tarpeen muodostavat tieto ja huoli nuorten ja nuorten aikuisten nikotiinituotteiden lisääntyneestä ja monipuolistuneesta käytöstä.

NIKO-projekti on Lounais-Suomen syöpäyhdistyksen (lssy) ylläpitämä kehittämishanke.

KASVATTAJALLE

NIKO – Terveyden edistäminen nuorten arjessa

 

Projektin päätarkoituksena on kehittää terveyden edistämisen malleja ja nuorten ympäristöihin jalkautuvaa toimintaa nikotiinituotteiden käytön vähentämiseksi, lopettamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Lisäksi tarkoituksena on luoda toiminnallisia interventioita sekä muuta materiaalia kohderyhmien tarpeiden ja toiveiden sekä yhteiskunnallisesti havaittujen kehittämiskohteiden mukaan. 

 

Projektin kehittämistyön visiona on luoda alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvälisesti päteviä toimintamalleja nikotiinituotteiden käytön vähentämiseksi sekä terveellisten elämäntapojen ylläpitoon.

 

NIKO-projektin tarpeen muodostavat tieto ja huoli nuorten ja nuorten aikuisten (12–20-vuotiaat) nikotiinituotteiden lisääntyneestä ja monipuolistuneesta käytöstä, sekä syövän ennaltaehkäisyn mallien kehittämisen tarve. Syöpäsairaudet ovat osa kansansairauksiamme ja syöpään liittyvät terveydenhuollon kustannukset lisääntyvät lähitulevaisuudessa. Yhä nuoremmat altistuvat terveyshaitoille tupakkatuotteiden käytön myötä joko aktiivisina tai passiivisina käyttäjinä. Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus on vakava sairaus. Tupakkatuotteiden käyttö johtaa suureen kuolleisuuteen ja sairastavuuteen. Nikotiinin imeytyminen on hyvin nopeaa: se saavuttaa aivot noin seitsemässä sekunnissa. 

 

Projektissa toteutetaan terveyden edistämisen työtä nuorten ja heidän lähiyhteisöjensä (perhe, koulu ja harrasteet) kanssa yhteistyössä toimien ja kohderyhmiä monipuolisesti osallistaen. Projektissa toteutetaan myös terveyden edistämistyötä ja siinä hyödynnetään sekä voimassa olevaa lainsäädäntöä, ”Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistäminen ‒ Yhteinen vastuumme” -strategiaa että Syövän ehkäisyn ja terveyden edistämisen toimintamallia (Takala 2017). Toimintaan perustuen voidaan projektin tavoitteet saavuttaa.