NIKOTIINI-

FAKTAA

Tupakkatuotteiden käyttö on selkein ja tärkein yksittäinen tekijä, joka lisää syöpäriskiä.

Nikotiinituotteiden käyttö  ja terveys

 

Miltei puolet syövistä voitaisiin ehkäistä elintapoihin ja elinympäristöön vaikuttamalla. Tupakkatuotteiden käyttö on selkein ja tärkein yksittäinen tekijä, joka lisää syöpäriskiä. Myös muilla elintavoilla on suuri merkitys - jopa 40 prosenttia syövistä olisi ehkäistävissä terveellisillä valinnoilla.

 

Terveyden edistäminen perustuu kansanterveyslakiin ja on osa kansanterveystyötä. Terveyden edistämisestä säädetään myös esimerkiksi  tartuntatautilaissa, tupakkalaissa ja raittiustyölaissa. Tuorein strategia ”Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistäminen ‒ Yhteinen vastuumme. Toimintasuositukset lasten ja nuorten terveyden ja tupakoimattomuuden edistämiseksi Suomessa vuosina 2010–2013” laadittiin vuonna 2009. Strategiasta voit lukea lisää täältä.

 

Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus on vakava sairaus. Tupakointi johtaa suureen kuolleisuuteen ja sairastavuuteen. Tupakoinnilla on lukuisia terveyshaittoja. Nikotiinin ja muiden haitallisten aineiden imeytyminen on hyvin nopeaa: nikotiini saavuttaa aivot noin seitsemässä sekunnissa. 

 

Tottumattomilla ja suurina annoksina tupakkatuotteet aiheuttavat pahoinvointia, päänsärkyä, tasapainohäiriöitä, huimausta ja mahakipuja, jotka ovat oireita nikotiinimyrkytyksestä. Pidempään tuotteita käyttäneet odottavat tupakalta muun muassa keskittymiskyvyn paranemista, rentoutumista ja hermostuneisuuden ja tuskaisen olon poistamista. Käytännössä käytön aikana koetut rauhoittumisen ja nautinnon tunteet johtuvat siitä, että nikotiinin määrä elimistössä palaa tasolle, johon tupakoija on tottunut ja vieroitusoireet väistyvät.

 

Pitkäaikaisen käytön jälkeen riskeinä ovat muun muassa verenkiertoelimistön sairaudet, aivoinfarkti, syöpätaudit ja krooniset keuhkosairaudet - joka toinen tupakoitsija kuolee ennenaikaisesti tupakointinsa seurauksena. Myös passiivinen nikotiinituotteiden käyttö on haitallista.

 

Nuuska

 

Nuuska on terveydelle haitallista. Nuuskasta on löydetty jopa 2 500 kemiallista yhdistettä, joista osa on tunnettuja karsinogeeneja. Nuuska sisältää myös huomattavia määriä raskasmetalleja, kuten lyijyä ja kadmiumia, sekä jäänteitä useista myrkyllisistä kasvinsuojeluaineista. Nuuskan sisältämät aineet, erityisesti nikotiini, imeytyvät verenkiertoon suun limakalvon läpi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuuskassa on huomattavasti enemmän nikotiinia kuin savukkeissa. Nuuskan fysiologiset vaikutukset johtuvat pääasiassa nikotiinista, joka sekä stimuloi että rauhoittaa. Tyypilliset vaikutukset sydämeen ja verenkiertoon ovat verenpaineen kohoaminen (systolisen paineen nousu 5-10 mmHg) sekä sykkeen kiihtyminen.  

 

Nikotiinin käyttö johtaa pysyviin muutoksiin aivojen toiminnassa.  Nikotiini häiritsee myös kasvuiässä olevan nuoren aivojen normaalia kypsymistä. Tämä saattaa johtaa oppimisen heikentymiseen. Nikotiini supistaa verisuonia ja kohottaa verenpainetta. Se pahentaa sydän- ja verisuonitauteja. Nuuskan maahantuonti, myynti ja muu luovuttaminen on Suomessa kielletty.

 

Nuuskalla on runsaasti haittavaikutuksia terveyteen: sen on todettu aiheuttavat suu-, ruokatorven ja haimasyöpää, metabolista oireyhtymää, sydän- ja verisuonisairauksia sekä urheiluvammoja ja raskausajan komplikaatioita. Nuuskan käyttö on myös merkittävä vältettävissä oleva syytekijä huonon ennusteen syöpätaudeissa.

Nuuska on terveydelle haitallista. Nuuskasta on löydetty yli 2 500 kemiallista yhdistettä, joista osa on tunnettuja karsinogeeneja.

 

Nikotiinituotteet heikentävät suorituskykyä

ja hidastavat palautumista.

Nuori, urheilu ja nuuska

 

Urheilua harrastavien nuorten keskuudessa nuuskan käytön on todettu olevan yleisempää kuin muilla nuorilla. Nuuskan käyttö on yleistä erityisesti joukkuelajeja harrastavien poikien keskuudessa. Erityisen vahva yhteys on havaittu nuuskan käytössä ja jääkiekon harrastamisessa. Nuorten urheilijoiden tietämys nuuskan haittavaikutuksista urheilusuoritukselle ja terveydelle on puutteellinen, eivätkä monet urheilijat tiedä nuuskan heikentävän suorituskykyä.

 

Nuuskan käyttöön liittyy paljon virheellisiä käsityksiä erityisesti sen terveellisyydessä verrattuna tupakkaan. Nikotiinilla on vaikutuksia, ja moni urheilija kokee nuuskan rauhoittavan ja piristävän. Nikotiini kuitenkin aiheuttaa voimakkaan riippuvuuden - jos elimistö ei saa nikotiinia, tulevat vieroitusoireet kuten levottomuus, väsymys ja keskittymiskyvyn heikkeneminen. Nuuskan rauhoittava ja piristävä vaikutus johtuu siis vieroitusoireiden ”lääkitsemisestä” nuuskalla. Syntyy kierre, jossa helpottaakseen vieroitusoireita, urheilija tarvitsee nuuskaa.

 

Nuuskan haitat urheilevalle nuorelle:

Palautuminen hidastuu 

Lihasten verenkierto vähenee 

Liikunta-vammojen vaara kasvaa 

Lihasten palautuminen hidastuu 

Kestävyys ja voima vähenevät 

Heikentynyt lihasten hapen saanti 

Lihaskestävyys, -voima ja massa vähenevät 

Suorituskyky laskee 

Voimakas riippuvuus 

Levottomuus, väsymys ja keskittymiskyvyn heikkeneminen