OPISKELIJATYÖT

NIKO-PROJEKTIN OSAPROJEKTITYÖT

(TURUN AMK, YLEMPI AMK-TUTKINTO)

SIIRI MERILUOTO, YAMK, aloittanut keväällä 2017

 

KASIT – Kahdeksasluokkalaisten päihteiden käytön ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen

Osaprojektin tarkoituksena on NIKOn alkukartoituskyselyn tulosten perusteella tuottaa toiminnallinen terveydenedistämisen malli ja opetusmateriaali kahdeksasluokkalaisille nuorille ja sen avulla edistää ja rohkaista heitä nikotiinittomuuteen ja päihteettömyyteen. Opinnäytetyö on edennyt kirjallisuuskatsaus-vaiheeseen.

 

RIITTA INKILÄ, YAMK, aloittanut syksyllä 2017

 

Kapteeni käskee! – Urheilevien nuorten nikotiinituotteiden käytön ennaltaehkäisy

Osaprojektin tarkoituksena on urheilevien nuorten terveydenedistäminen sekä nikotiinituotteisiin liittyvä tiedon lisääminen nuorten keskuudessa. Tutkimuksellinen osuus koostuu urheilupsykologin teemahaastattelusta ja nuorille suunnatusta tulevaisuusverstas-toiminnasta. Tuotoksena luodaan mm. some-kampanja nuorille ja valmentajille. Opinnäytetyö on edennyt raportointivaiheeseen.

ANNIKA LUOMALA, YAMK, aloittanut SYKSYLLÄ 2018

 

CHAT-palvelun luominen Säkitön syyskuu -kampanjaan 

Osaprojektin tarkoituksena on tuottaa CHAT-palvelu eri teemoineen NIKO-projektin Säkitön syyskuu -kampanjaan. Opinnäytetyöhön on sisältynyt 6.-9.luokkalaisille nuorille suunnattu kartoitus (n=65), jonka pohjalta suunnitellaan palvelun teemat, sisällöt ja toteutuskonsepti. Opinnäytetyö on edennyt väliraportointivaiheeseen.

nina laine, YAMK, aloittanut keväällä 2019

 

9. luokkalaisten nuorten terveyden edistämisen osaamiskartta – lisääntymisterveys

Osaprojektin tarkoituksena on selvittää,  mitä tietoa 9. luokkalaisilla nuorilla on nikotiinituotteiden vaikutuksesta lisääntymisterveyteen. Tiedon pohjalta luodaan  terveyden edistämisen osaamiskartta, jonka pohjalta NIKO-projektin terveyskioskitoimintaa voidaan kehittää. Opinnäytetyö on edennyt suunnitelmavaiheeseen. 

jeannette ramsay, YAMK, aloittanut keväällä 2019

 

5.-6. luokkalaisten päihteiden ja elintapojen kartoitus, mittarin luominen

Osaprojektin tarkoituksena on luoda kyselylomake 5.-6.luokkalaisten päihteiden käytöstä ja elintavoista sekä esitestata kysely. Opinnäytetyö on edennyt tutkimussuunnitelmavaiheeseen. 

 

SUSANNA BÄÄRS, YAMK, aloittanut SYKSYLLÄ 2019

 

Kouluterveydenhoitajien tiedontarpeet nuorten päihteettömyyden tukemisessa

osaprojektin tarkoituksena on luoda osaamiskartta varsinaissuomalaisille terveydenhoitajille. Opinnäytetyö on edennyt tiedonkeruuvaiheeseen.

EVELIINA FALKSTEDT, ALOITTANUT SYKSYLLÄ 2019

 

”TERVEYSBUSSI”- Terveyskioskitoiminta osana alueellisten yhdistysten terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevän työn toimintaa

Osaprojektin tarkoituksena on luoda innovatiivinen terveydenedistämisen malli. Tavoitteena on nuorten terveyden edistäminen, tietoisuuden lisääminen, syöpäyhdistysten ydinpalveluiden jalkauttaminen alueelliselle ja valtakunnalliselle tasolle. Tavoitteena on myös yhdenmukaistaa alueellisten syöpäyhdistysten ydinpalveluja ja siten palvelujen saatavuutta eri alueilla. Opinnäytetyö on edennyt tiedonkeruuvaiheeseen.

ANNIKA HANNULA, YAMK, aloittanut syksyllä 2019

 

Nikotiini ja terveys -materiaali Murkkufoorumiin

Osaprojektin tarkoituksena on luoda nuoriin, nikotiinituotteisiin ja terveyteen liittyvä materiaali osaksi LINKKI-toiminnan Murkkufoorumia. Menetelminä käytetään mm. kirjallisuuskatsausta ja asiantuntijatyöpajoja. Opinnäytetyö on edennyt tiedonkeruuvaiheeseen. 

 

mari lehvikkö, YAMK, aloittanut SYKSYLLÄ 2019

 

Koulutuskokonaisuus seiskoille – tietoa nuorilta nuorille

Osaprojektin tarkoituksena on tuottaa koulutuskokonaisuus 7.luokkalaisille nuorille. Koulutusmallissa nuoret koulutetaan ohjaamaan muita nuoria. Opinnäytetyö on edennyt tiedonkeruuvaiheeseen. 

marjut rahi, YAMK, aloittanut SYKSYLLÄ 2019

 

Huipputyypiksi ilman päihteitä – konsepti 6. luokkalaisten vanhemmille

Osaprojektin tarkoituksena on selvittää, minkälaista tukea 6. luokkalaisten vanhemmat tarvitsevat vanhemmuuteen ja tuottaa koulutus- tai vanhempainiltakonsepti vanhemmille. Opinnäytetyö on edennyt tiedonkeruuvaiheeseen.

mikko viitanen, YAMK, aloittanut syksyllä 2019

 

Pelillisyys nuorten terveyden edistämisessä – lautapelin tuottaminen 4.-6.luokkalaisille nuorille

Osaprojektin tarkoituksena on luoda lautapeli tai vastaava toiminnallinen peli 4.-6.luokkalaisille nuorille osaksi NIKO-projektin aiemmin tuottamaa TARMO-pelisarjaa. Opinnäytetyö on edennyt tiedonkeruuvaiheeseen. 

NIKO-projekti on Lounais-Suomen syöpäyhdistyksen (lssy) ylläpitämä kehittämishanke.

© 2021 Lounais-Suomen Syöpäyhdistys